Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. medium-consulten.nl en mediums.nu:

medium-consulten.nl en mediums.nu is het platform van Ideas Collective Colours Media, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 172298510000. BTW nummer NL 141601267B01.

2. Gebruiker:

De persoon die het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu bezoekt en of gebruik maakt van de via het platform medium-consulten.nl en mediums.nu aangeboden diensten en of producten van de consulenten.

3. Consulent:

De persoon die onafhankelijk en op zelfstandige basis rechtstreeks diensten aanbiedt via het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu waarmee gebruiker in contact kan komen. Er is geen dienstverband tussen de consulent en medium-consulten.nl en mediums.nu.

4. Platform:

website: www.medium-consulten.nl en www.mediums.nu

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen, bezoek en gebruik en gelden tussen medium-consulten.nl en gebruiker.
2 – medium-consulten.nl en mediums.nu is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
3 – De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de door consulenten te verrichten diensten voor gebruiker. Tussen consulent en gebruiker komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand.
4 – medium-consulten.nl en mediums.nu wijst uitdrukkelijk eventuele (afwijkende) algemene voorwaarden van het consulent van de hand.
5 – Door de website vanmedium-consulten.nl en mediums.nu te bezoeken, te benaderen en of op of via deze website applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
6 – medium-consulten.nl en mediums.nu behoudt zich het recht voor de termijnen, de voorwaarden, en de berichten te veranderen waarin het kader van medium-consulten.nl en mediums.nu wordt aangeboden.
7 – Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. medium-consulten.nl en mediums.nu zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen en de de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Dienstverlening

1 – medium-consulten.nl en mediums.nu biedt een platform aan waarop een consulent in staat wordt gesteld om een telefoon consult te geven aan een gebruiker door middel van de het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu. medium-consulten.nl en mediums.nu heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van het gegeven consult.
2 – Elke consulent van medium-consulten.nl en mediums.nu biedt zijn of haar eigen tarief. De tarieven voor een consult staan hiervoor zijn duidelijk op de website van medium-consulten.nl en mediums.nu vermeld. Mocht een consulent zich aanmelden op de website als consulent en hij of zij maakt geen gebruik van zijn of haar profiel op het platform dan zullen de kosten hiervoor in rekening gebracht worden van de consulent.
3 – Via het platform van medium-consulten.nl kunnen volledige telefoon consulten ingekocht worden van 20, 40 en of 60 minuten. Restitutie op resterende minuten is uitgesloten.
4 – Het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu en de diensten die aangeboden worden via het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu zijn toegankelijk voor iedere persoon van 16 jaar of ouder.
5 – medium-consulten.nl en mediums.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen, consulten die door adviseurs of consulenten gegeven worden. Alle consulenten werken op zelfstandige en onafhankelijke basis.
6 – Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn zijn of haar account en bijbehorende pincode welke per email geleverd worden. Gebruiker dient hiervoor zelf een correct en juist email adres in te voeren in zijn of haar account op het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu.
7 – Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een goede telefoonverbinding wanneer hij of zij een telefoon consult heeft besteld bij het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu.
8 – medium-consulten.nl call me en credit consulten: medium-consulten.nl kan alleen garant staan voor call me en credit consulten, wanneer u als gebruiker alle gegevens juist invult op de website www.medium-consulten.nl en www.medium-consulten.nl. En u als gebruiker beschikt over een goede telefoon verbinding. Voor het tot stand brengen van een credit consult, call me consult en of credits zijn voor u als gebruiker op www.medium-consulten.nl en www.mediums.nu de juiste gegevens van u vereist en een goede telefoonverbinding. Bij het onjuist invullen van uw gegevens en of geen goede telefoon verbinding kunnen wij geen restitutie verlenen.
9 – medium-consulten.nl en mediums.nu treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving voor zowel gebruiker als consulent.
10 – Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu dienen via het contact formulier te worden vermeld.

Artikel 4 Referenties

1 – De gebruiker heeft de mogelijkheid een referentie te schrijven over een consult dat hij heeft gekregen. De gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart medium-consulten.nl voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
2 – Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of onetisch taalgebruik bevatten
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een consulent
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten

Artikel 5 Privacy en Persoonsgegevens

1 – medium-consulten.nl en mediums.nu verwerkt persoonsgegevens van gebruikers en consulenten ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
2 – Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy verklaring van medium-consulten.nl en mediums.nu van toepassing.

Artikel 6 Disclaimer

1 – medium-consulten.nl en mediums.nu is de bevoegde uitgever van de webpagina; www.medium-consulten.nl en www.mediums.nu
2 – Het onderstaande is van toepassing op het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu. Door het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3 – De diensten van het platform van medium-consulten.nl en mediums.nu zijn beperkt tot het beheren van de website van medium-consulten.nl en mediums.nu, het beheren van de aangekochte consulten van de gebruikers en het mogelijk maken van contact tussen gebruiker en consulent.
4 – Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website; www.medium-consulten.nl en www.mediums.nu.
5 – Upload dossiers die virussen, bedorven dossiers, of een andere gelijkaardige software of programma’s bevatten die de verrichting van de computer van iemand anders kunnen beschadigen worden niet geaccepteerd.

Artikel 7 Cookies

1 – medium-consulten.nl en mediums.nu kan gebruiken maken van een cookie. Met behulp van een cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
2 – Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
3 – Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Artikel 8 Geschillen

Op overeenkomsten tussen medium-consulten.nl en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2017 © Ideas Collective Colours Media

Ideas Collective Colours Media: ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 172298510000. BTW nummer NL 141601267B01.